Joanna Turczyn

Joanna Turczyn mieszka w Złocieńcu, gdzie pracuje jako nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Debiut książkowy – tomik poezji Przystań, 2011 rok. Kolejne wydane książki: tomik poezji Myśli w stos poukładane, 2012 rok, Jesiennienie, 2012 rok, Kwiat zakazanego drzewa, 2013 rok, Spójrz na mnie lub bardziej, 2014. W swoim dorobku posiada również opowiadanie Pasażerka. Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Zawsze

wbija zęby aż po samą pestkę
miąższ kusi krawędzią
nieba rozchmurza
przenika

chwila
nie do rozgryzienia
zamyka usta
pełne smaku

przez moment
nieskrępowanie
milczenie pomiędzy pestkami
rozgrzewa się w chłodzie

Ubezdźwięcznieni

przygryzają krawędź języka
zabrakło miejsca na/prawdę
w szczelinach obślizgłych
szukają loci
dopasowanych do imion
w chromosomie
dwudziestego pierwszego wieku

Mało ważne idy

dziesiątego każdego miesiąca
zupa za zimna nie dzwoniła łyżką
półprzysiady odmierzały
obce kroki na schodach

drzwi nigdy nie miały tylu spojrzeń
znów ziemia była bezładem
i pustkowiem
z koszem zakazanych jabłek